Atompodden

Atompodden Episod 1

October 22, 2020

Den svenska kärnkraftsdebatten handlar om säkerhet och om slutförvarsfrågan. Hur ska det radioaktiva avfallet kunna förvaras säkert i etthundratusen år?

Två ledande företrädare för miljörörelsen diskuterar kärnavfall och riskerna med åldrande reaktorer.

Johan Swahn från MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning

och Göran Bryntse från MilkasMiljörörelsens kärnavfallssekretariat

Podbean App

Play this podcast on Podbean App